01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217
Підписатися на розсилку
01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217
Замовити консультацію
Підписатися на розсилку

ПРОГРАМА КУРСУ «ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР»

Наші викладачі

ОЛЬГА ГОНЗАЙК

ТРЕНЕР КУРСУ

Аудитор. Податковий консультант. Голова Центрального округу Спілки податкових консультантів України. Спеціаліст з МСФЗ, сертифікований за програмою International Association of Book-keepers (IAB). Голова Аудиторського комітету Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів.

 • Хочете навчатися бухгалтерському обліку у аудитора?

 • Хочете отримати підтримку аудитора після навчання, починаючи самостійні кроки в професії?

 • Хочете отримати сертифікат, підтверджуючий Ваші знання, від Української Національної Аудиторської компанії?

НАШІ ПЕРЕВАГИ!

1) НАВЧАННЯ У АУДИТОРА. Навчання проводить сертифікований аудитор з 15 річним досвідом практичної роботи в професії.
2) СЕРТИФІКАТ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ. По завершенню курсів кожен випускник отримує сертифікат від Української Національної Аудиторської Компанії, про проходження курсу «Головний бухгалтер», який засвідчує, що випускник може працювати головним бухгалтером комерційного підприємства.
3) ГРУПА ПІДТРИМКИ. Після навчання ви отримуєте доступ в  закриту групу в телеграмі, в якій випускники курсу можуть отримати відповіді на всі свої питання від аудитора.Доступ в групу зберігається за вами назавжди.
4) ЗАПИС ВСІХ МОДУЛІВ КУРСУ. Кожен учасник отримає запис всіх модулів курсу, які будуть викладені йому в особистий кабінет з презентаціями та додатковими матеріалами.
5) ЗРУЧНИЙ ГРАФІК І ФОРМАТ НАВЧАННЯ.

Графік навчання можна обрати за одним із варіантів:

1) ОФЛАЙН – ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА,П’ЯТНИЦЯ З 19:00 ДО 20:30
2) ОНЛАЙН (заняття проходять не в форматі вебінарів  (!),  а в форматі постійного  живого діалогу з слухачами в програмі ZOOM):
 • ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР З 17:30 ДО 19:00, СУБОТА З 11:00 ДО 12:30
 • ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР З 19:00 ДО 20:30, СУБОТА З 13:00 ДО 14:30

Вартість курсу ОНЛАЙН

ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ

7 осіб

8500 грн.*
*у разі неповного набору групи, вартість може бути переглянута
(4500 грн при заключенні договору, 4000 грн через 3 тижні.)

Вартість курсу ОФЛАЙН

ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ

5 осіб
(Хрещатик 6, поверх 3, конференц-зал)

13500 грн.*
*у разі неповного набору групи, вартість може бути переглянута
(7500 грн при заключенні договору, 6000 грн через 3 тижні.)

Програма курсу

БЛОК 1 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 • Підготовка документів для державного реєстратора
 • Отримання ліцензій, дозволів, реєстрація касового апарату
 • Оформлення ключів ЕЦП, вибір програми для подачі звітності
 • Перші накази на підприємстві: наказ про облікову політику, штатний розклад
 • Логічне обґрунтування матеріальної бази здійснення діяльності: укладення необхідних договорів
 • Загальна формула капіталу: Д-Т-Д
 • Основні якості професійного бухгалтера

 • Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»
 • Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку
 • План рахунків і інструкція до його застосування
 • Особливості бухгалтерського обліку як науки
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Принцип подвійного запису
 • Поняття: дебет, кредит, актив, пасив, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість

 • Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»:
  • Хто несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві?
  • За що відповідає бухгалтер?
  • Які основні форми ведення бухгалтерського обліку в Україні?
  • Які основні вимоги до первинних документів?
  • Які підприємства повинні здавати звітність за міжнародними стандартами?
  • Які встановлені звітні періоди для подачі фінансової звітності?
  • Які підприємства зобов’язані проводити аудит річної фінансової звітності?
 • Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку:
 • План рахунків бухгалтерського обліку:
  • Активні рахунки, пасивні рахунки, активно-пасивні рахунки, їх особливості
  • Призначення кожного рахунку
  • Формування плану рахунків для наказу про облікову політику

 • Схема документообігу
 • Правила першої події
 • Проводки по купівлі товару: первинні документи, облікові регістри 31,63,64,28
 • Проводки при продажу товарів: первинні документи, облікові регістри 31,36,70,64
 • Проводки з формування фінансових результатів: облікові регістри 28,90,70,79
 • Журнал господарських операцій

 • Методи списання запасів:
  • Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  • Середньозваженої собівартості;
  • Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
  • Нормативних затрат;
 • Розподіл транспортно-заготівельних витрат
 • Схема «купівля-продаж товару в проводках»

 • Особливості роздрібної торгівлі
 • Купівля товару,
 • Торгова націнка
 • Облік доходів в роздрібній торгівлі
 • Метод ціни продажу, проводки

 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку заробітної плати
 • Порядок прийому на роботу
 • Проводки з нарахування заробітної плати
 • Нарахування відпускних
 • Нарахування лікарняних
 • Аліменти
 • Індексація

 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку касових операцій
 • Оформлення касових операцій: прибутовий касовий ордер,видатковий касовий ордер,касова книга
 • Оформлення виплати заробітної плати через касу
 • Оформлення авансу на відрядження
 • РРО : для кого обов'язкові, правила застосування
 • Відповідальність за порушення касової дисципліни

 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку розрахунків з підзвітними особами
 • Порядок оформлення відрядження по Україні і за кордон
 • Порядок оформлення авансового звіту і строки його оформлення
 • Відповідальність за порушення строків оформлення авансових звітів і повернення коштів , наданих в підзвіт

 • Що відноситься до основних засобів, визначення згідно ПСБО та ПКУ
 • Чим основні засоби відрізняються від Малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)
 • Проводки з купівлі основних засобів і МНМА
 • З чого складається первісна вартість основних засобів?
 • Що таке амортизація
 • Методи амортизації згідно ПСБО та ПКУ
 • Строк корисного використання згідно ПСБО і ПКУ

 • Купівля і списання палива на підприємство
 • Оренда авто, витрати на технічний огляд і ремонт
 • Купівля і списання МШП
 • Оренда приміщення на рік, облік витрат майбутніх періодів
 • Підписка на журнали
 • Оплата комунальних послуг
 • Оплата юридичних послуг

 • Закриття місяця: основні операції
 • Закриття кварталу: основні операції
 • Нарахування податку на прибуток
 • Формування фінансових результатів
 • Оборотно-сальдова відомість за звітний квартал
 • Домашнє завдання

 • Перевірка домашнього завдання
 • Формування Балансу
 • Формування Звіту про фінансові результати
 • Загальна система оподаткування : строки сплати податків і подачі звітності
 • Спрощена система оподаткування : строки сплати податків і подачі звітності
 • ФО-П на загальній системі і на спрощеній: строки сплати податків і подачі звітності

 • Англо-саксонська традиція фінансового обліку : IAS, IFRS
 • Система бухгалтерської стандартизації США: US-GAAP
 • Застосування МСФЗ в Україні
 • Відмінності між П(С)БО та МСФЗ
 • Приклад фінансової звітності за МСФЗ
 • Загальна формула капіталу: Д-Т-Д
 • Основні якості професійного бухгалтера

БЛОК 2 «ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК»

 • Структура ПКУ
 • Суть і головні фіскальні функції ПДВ
 • Первинні і звітні документи з обліку ПДВ
 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку ПДВ
 • Основні поняття:
  • Платники податку,
  • Місце постачання,
  • Об'єкт оподаткування,
  • Правило першої події,
  • Ставки податку
  • Операції, що не є об'єктом оподаткування
  • Операції, звільнені від оподаткування
 • Податкова накладна, розрахунок корегування до податкової накладної:
  • Правила заповнення
  • Строки реєстрації
  • Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію
  • Блокування податкових накладних, віднесення підприємства до статусу ризикових, способи вирішення ситуації.

 • Основні поняття:
  • Платники податку
  • Об’єкт оподаткування
  • База оподаткування
  • Ставки податку
  • Порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати податкові різниці

БЛОК 3 «ПРОГРАМА 1С»

 • Внесення даних облікових даних по новому підприємству
 • Облік купівлі – продажу товару

 • Нарахування заробітної плати
 • Касові операції, розрахунки з підзвітними особами

 • Облік основних засобів, МНМА
 • Придбання і списання палива, МШП.
 • Витрати майбутніх періодів: оренда,підписка на журнали.
 • Оплата за комунальні послуги
 • Оплата за юридичні послуги

 • Закриття місяцю, кварталу.
 • Нарахування податку на прибуток.
 • Формування звітності.
 • Ознайомлення з Електронним кабінетом платника

З усіх питань можете звертатися в наш офіс в Києві і по телефонам:

+38 (044) 222-71-54 , 01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217

+38 (067) 311 75 44

Замовити консультаціюсертифікати

Замовити консультаціюПідписатися на розсилку