01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217
Підписатися на розсилку
01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217
Замовити консультацію
Підписатися на розсилку

Програма курсу: «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ КЕРІВНИКІВ, ЗАСНОВНИКІВ, ПІДПРИЄМЦІВ, ЮРИСТІВ»

Наші викладачі

ОЛЬГА ГОНЗАЙК

ТРЕНЕР КУРСУ

Аудитор. Податковий консультант. Голова Центрального округу Спілки податкових консультантів України. Спеціаліст з МСФЗ, сертифікований за програмою International Association of Book-keepers (IAB). Голова Аудиторського комітету Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів.

Що ви отримаєте після закінчення курсу?

По завершенню курсів кожен випускник отримує сертифікат від Української Національної Аудиторської Компанії, про проходження курсу «Головний бухгалтер», який засвідчує, що випускник може працювати головним бухгалтером комерційного підприємства.

Графік навчання можна обрати за одним із варіантів:
1) ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА,П'ЯТНИЦЯ З 19:00 ДО 20:30
2) ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР З 17:30 ДО 19:00, СУБОТА З 11:00 ДО 12:30

Тривалість навчання: 5 днів.

Вартість курсу

ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ

3-5 людини
10 академічних годин

3000 грн.

ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ

6 людини і більше
10 академічних годин

2500 грн.

Програма курсу

ДЕНЬ 1.

 • Оформлення ключів ЕЦП, вибір програми для подачі звітності
 • Перші накази на підприємстві: наказ про облікову політику, штатний розклад
 • Основні законодавчі і нормативні акти з бухгалтерського обліку в Україні
 • Принцип подвійного запису
 • Поняття: дебет, кредит, актив, пасив, баланс, дебіторська заборгованість, кредиторська

 • Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
  • Хто несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві?
  • За що відповідає бухгалтер?
  • Які основні форми ведення бухгалтерського обліку в Україні?
  • Які основні вимоги до первинних документів?
  • Які підприємства повинні здавати звітність за міжнародними стандартами?
  • Які встановлені звітні періоди для подачі фінансової звітності?
  • Які підприємства зобов’язані проводити аудит річної фінансової звітності?
 • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО)
 • План рахунків бухгалтерського обліку:
  • Активні рахунки, пасивні рахунки, активно-пасивні рахунки, їх особливості
  • Призначення кожного рахунку
  • Формування плану рахунків для наказу про облікову політику

ДЕНЬ 2.

 • Схема документообігу
 • Правила першої події
 • Проводки при купівлі товару: первинні документи, облікові регістри 31,63,64,28
 • Проводки при продажу товарів: первинні документи, облікові регістри 31,36,70,64
 • Проводки з формування фінансових результатів: облікові регістри 28,90,70,79
 • Журнал господарських операцій

 • Методи списання запасів:
 • Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 • Середньозваженої собівартості;
 • Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 • Нормативних затрат;
 • Розподіл транспортно-заготівельних витрат
 • Схема «купівля-продаж товару в проводках»

 • Особливості роздрібної торгівлі
 • Торгова націнка
 • Облік доходів в роздрібній торгівлі
 • Метод ціни продажу, проводки

ДЕНЬ 3.

 • Порядок прийму на роботу
 • Проводки з нарахування заробітної плати
 • Нарахування відпускних
 • Нарахування лікарняних
 • Аліменти
 • Індексація

 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку касових операцій
 • Оформлення касових операцій: прибутовий касовий ордер,видатковий касовий ордер,касова книга
 • Оформлення виплати заробітної плати через касу
 • Оформлення авансу на відрядження
 • РРО : для кого обов'язкові, правила застосування
 • Відповідальність за порушення касової дисципліни

 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку розрахунків з підзвітними особами
 • Порядок оформлення відрядження по Україні і за кордон
 • Порядок оформлення авансового звіту і строки його оформлення
 • Відповідальність за порушення строків оформлення авансових звітів і повернення коштів , наданих в підзвіт

ДЕНЬ 4.

 • Що відноситься до основних засобів, визначення згідно ПСБО та ПКУ
 • Чим основні засоби відрізняються від Малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)
 • Проводки з купівлі основних засобів і МНМА
 • З чого складається первісна вартість основних засобів?
 • Що таке амортизація
 • Методи амортизації згідно ПСБО та ПКУ
 • Строк корисного використання згідно ПСБО і ПКУ
 • Вартість: первісна, амортизована, справедлива, оціночна, балансова, залишкова, ліквідаційна, справедлива, відновлювальна, історична, дисконтована
 • Інвентаризація: як часто проводити і якими документами оформлювати

 • Купівля і списання палива на підприємство
 • Оренда авто, витрати на технічний огляд і ремонт
 • Купівля і списання МШП
 • Оренда приміщення на рік, облік витрат майбутніх періодів
 • Підписка на журнали
 • Оплата комунальних послуг
 • Оплата юридичних послуг

 • Закриття місяця: основні операції
 • Закриття кварталу: основні операції
 • Нарахування податку на прибуток
 • Формування фінансових результатів
 • Оборотно-сальдова відомість за звітний квартал

 • Перевірка домашнього завдання
 • Формування Балансу
 • Формування Звіту про фінансові результати
 • Загальна система оподаткування : строки сплати податків і подачі звітності
 • Спрощена система оподаткування : строки сплати податків і подачі звітності
 • ФО-П на загальній системі і на спрощеній: строки сплати податків і подачі звітності

ДЕНЬ 5.

 • Суть і головні фіскальні функції ПДВ
 • Основні законодавчі і нормативні акти з обліку ПДВ
 • Основні поняття:
  • Платники податку,
  • Місце постачання,
  • Об'єкт оподаткування,
  • Правило першої події,
  • Ставки податку
  • В чому різниця між оподатковуваними операціями, звільненими від оподаткування та тими, що не є об’єктом оподаткування?
  • Що таке СЕА та складові формули для розрахунку ліміту?
  • Яку інформацію з обліку ПДВ, бухгалтер може отримати з Електронного кабінету платника.

 • Основні поняття:
  • Платники податку
  • Об’єкт оподаткування
  • База оподаткування
  • Ставки податку
  • Порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати
  • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій: цінні папери, роялті, благодійність, задекларовані збитки минулих періодів, інші коригування, передбачені ст.140 ПКУ.
 • Прибуток до оподаткування, фінансовий результат до оподаткування, податкові різниці, оподатковуваний прибуток.

 • Розшифруємо декілька шифрів або що означають абревіатури: НП(С)БО, П(С)БО, МСБО, МСФЗ, US-GAAP ,ІAS, IFRIC, IFRS, DipFR, АССА, САР, СІРА, IAB, МСА. І що таке Концептуальна основа?
 • Застосування МСФЗ в Україні
 • Відмінності між П(С)БО та МСФЗ
 • Приклад фінансової звітності за МСФЗ

З усіх питань можете звертатися в наш офіс в Києві і по телефонам:

+38 (044) 222-71-54 , 01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217

+38 (067) 311 75 44

Замовити консультаціюсертифікати

Замовити консультаціюПідписатися на розсилку