01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217
Підписатися на розсилку
01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217
Замовити консультацію
Підписатися на розсилку

Обов’язковий аудит

ТРЕБА ТЕРМІНОВО ПРОВЕСТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РІЧНИЙ АУДИТ?

Є питання по цій послузі? Давайте обговоримоЗакони України, які регламентують обов’язкову аудиторську перевірку фінансової звітності:

1) «Про аудиторську діяльність»

Незалежна щорічна перевірка необхідна в наступних випадках:

 • для обґрунтування достовірності, а також повноти інформації консолідованих і річних фінансових звітів ПАТ (публічні акціонерні товариства); організацій і підприємств, що випустили цінні папери (облігації); фінансових компаній і інших господарюючих суб’єктів, які згідно із законодавством зобов’язані опублікувати фінансові підсумки своєї роботи. До цього числа не входять організації, що знаходяться на повному державному забезпеченні і не ведуть підприємницьку діяльність (п.1, ст.8);
 • при виконанні заходів з перевірки фінансового стану холдингів; страхових компаній; пенсійних фондів; юридичних осіб – засновників комерційних банків; підприємств і організацій, що використовують іноземні інвестиції; інвестиційних фондів; ПАТ та інших фінансових посередників (п.2, ст.8);
 • при ліцензуванні професійних учасників ринку цінних паперів, емітентів деривативів (п.3, ст.8).

2) «Про господарські товариства»

Аудитор перевіряє і підтверджує:

 • можливості засновників (за винятком фізичних осіб) акціонерних товариств здійснювати відповідні внески до статутного капіталу, а також їх фінансову спроможність (ст.13);
 • точність, істинність і повноту щорічної фінансової звітності АТ. При цьому якщо річний оборот підприємства становить менше, ніж 4250 грн. (Це 250 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян), то обов’язковий аудит проводиться один раз в три роки (ст.18);

3) «Про акціонерні товариства

Цей законодавчий акт передбачає:

 • необхідність аудиту річної фінансова звітність ПАТ (п.1, ст.75);
 • проведення незалежної експертної оцінки господарювання АТ, виходячи з вимог акціонерів (акціонера), що мають (що має) більше, ніж 10% простих акцій. У цій ситуації акціонери (акціонер) зобов’язаний укласти (за свій рахунок, якщо інші умови не визначено статутом) договір з обраним ними (їм) аудитором або аудиторською компанією про проведення відповідної перевірки з обов’язковим зазначенням її обсягу (п.5, ст..75 ).

4) Господарський кодекс України встановлює такі випадки проведення аудиту:

 • відповідність фінансового стану засновників – юридичних осіб, можливості здійснювати відповідні внески до статутного капіталу господарського товариства встановлюється незалежним аудитором або аудиторською компанією; (П.3, ст. 86);
 • фактичні дані та повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених законом, повинні мати аудиторський висновок (п.3, ст.90).
 • при укладанні договору страхування страховик може вимагати від страхувальника довідку про його фінансовий стан, завірену аудитором (п.3, ст.354).
 • інвестори, які є нерезидентами України, мають право вимагати компенсацію збитку, нанесеного їм незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб органів державної влади, а також місцевого самоврядування. Такі збитки іноземних вкладників повинні бути відшкодовані відповідно до поточних ринкових цін або на основі обґрунтованих оцінок, підтверджених незалежним аудитором (п.5, ст.397);

5) Цивільний кодекс України говорить:

 • кожне АТ (акціонерне товариство), має щорічно залучати незалежного аудитора, що не має матеріальної зацікавленості в АТ, зв’язків з його акціонерами, для перевірки і підтвердження достовірності показників фінансової звітності (п.1, ст. 162).

Аудит в Україні можуть проводити суб’єкти аудиторської діяльності, включені в реєстр, опублікований на сайті Аудиторської палати України (АПУ). Рішенням АПУ від 26.05.2011 № 231/9, були затверджені зміни до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Порядок).

Передбачено, що Реєстр додатково містить розділ «Перелік аудиторських фірм, які, на думку АПУ, повністю відповідають стандартам, що гарантує бездоганне проведення обов’язкового аудиту».

Разом з тим, створення такого Переліку ніяк не обмежує права аудиторських компаній і аудиторів, включених до реєстру, на реалізацію права проведення обов’язкового аудиту.

З усіх питань можете звертатися в наш офіс в Києві і по телефонам:

+38 (044) 222-71-54 , 01001, вул. Хрещатик 7/11, поверх 2, офіс 217

+38 (067) 311 75 44

Замовити консультаціюНаші клієнти

сертифікати

Замовити консультаціюПідписатися на розсилку